Information till våra kunder ang. GDPR

Idag träder den nya dataskyddsförordningen ikraft och vi vill passa på att informera er om hur vi arbetar med personuppgifter.

Vi har en intern Dataskydds-/Integritetspolicy samt en IT-policy som är genomgången och känd av alla som arbetar hos oss. Vi har även en Dataskydds-/Integritetspolicy för er som redan är kunder hos oss eller kan komma att bli.

Nedan finns beskrivet hur vi arbetar med uppgifter från våra befintliga och potentiella kunder.

Vi på NEAB värnar om våra kunder och därför samlar vi in personuppgifter ansvarsfullt och med hänsyn till din integritet.

 För att vi ska kunna uppfylla vårt åtagande mot dig som kund behöver vi samla in viss personlig information om dig. Informationen lämnas alltid direkt och i samråd med dig. Den information vi tar in krävs för att vi ska kunna utföra våra uppdrag. Vi verkar alltid under sekretessavtalen med våra kunder och den information vi får in i våra kunduppdrag sprids inte vidare och säljs inte till någon. I vårt faktureringssystem lagras uppgifter om dig som kund för att vi ska kunna genomföra faktureringen. Samtliga data som lagras hos oss lagras inom EU/EES.

I de fall vi har underbiträden som behandlar dina uppgifter finns underbiträdesavtal för att skydda dina uppgifter för utomstående.

För att kunna utveckla vår verksamhet och erbjuda våra tjänster till nya kunder samlar vi in personuppgifter via officiella kanaler så som hitta, eniro och företagens egna hemsidor. De uppgifterna lagras med syftet att informera potentiella kunder om våra tjänster för framtida avtal.

Du har alltid rätten att begära ut vilka uppgifter vi lagrar om dig och begära korrigeringar om den information vi har om dig är felaktig. Du har även rätten att begära att bli glömd. Det kan dock finnas legala skyldigheter för oss som företag så som skattelagstiftning och bokföringslag som hindrar oss från att omedelbart radera uppgifterna.