NEAB - CE-märkning, Projektledning & Byggledning, Teknisk administration

9_960x350

Säkerhet, hälsa och CE-märkning

Visste du att det finns en rad krav kring hälsa- och säkerhet som tillverkare och leverantörer av maskiner/maskinlinjer måste uppfylla ?

Vi på NEAB har många års samlad erfarenhet vad gäller just kraven kring hälsa- och säkerhet kopplat till maskiner/maskinlinjer inom framförallt processindustrin. Dessa krav gäller inte endast nya maskiner utan även gamla maskiner/maskinlinjer som byggs om.

NEAB har specialiserat sig på maskindirektivet men vi erbjuder även vägledning inom andra direktiv då vi ständigt håller oss uppdaterade kring rådande direktiv, föreskrifter och standarder.

NEAB är det självklara valet och kan bistå er med:

  • Vägledning vid upphandling av maskiner/utrustningar
  • Vägledning vid upprättande av arbetssätt/CE-procedur
  • Riskhantering
  • Sammanställande av teknisk tillverkningsdokumentation
  • Revision av befintlig teknisk tillverkningsdokumentation
  • Utbildning inom CE-märkning, maskindirektivet

NEAB har varit verksamma inom CE-märkning sedan 2006 och har sedan starten utvecklats tillsammans med våra kunder i både stora och små projekt hos bland annat LKAB, Boliden, och SSAB.

CE-märkning

Kontaktperson

Anna Enesund
Tel 070-558 52 87
mailto:anna@nordiceducation.se

 

Back to Top