NEAB - CE-märkning, Projektledning & Byggledning, Teknisk administration

tjanster_bild

Teknisk administration

NEAB har en stor kunskap inom dokumenthantering och anläggningsdokumentation

Vi kan hjälpa er att planera, leda och samordna er dokumentation oavsett om det handlar om ett stort bygg och anläggningsprojekt eller daglig drift och förvaltning.

Exempel på vad vi kan göra för er:

  • Utveckla och förbättra metoder och arbetssätt (t.ex. framtagning av standarder, kvalitetsrutiner och instruktioner)
  • Initiera och medverka vid utbildningar/information avseende anläggningsdokumentation och dokumenthantering
  • Samordna och kvalitetssäkra leverantörers leveranser av dokumentation, data och modeller mm
  • Bistå vid kravspecifikation på dokumentation i förfrågningsunderlag och kontrakt.
  • Fungera som huvudkontakt för dokumentationsrelaterade frågor
  • Säkerställa att rutiner, processer och verktyg för arkivering optimeras

Med stor erfarenhet från både industri och samhällsprojekt samt god insyn i förvaltning och daglig användning av dokumentation är vi säkra på att vi kan uppfylla ert behov av stöd.

Kontakta oss för ett skräddarsytt förslag.

Kontaktperson
Maria Mörtvik
076 -106 30 03
maria@nordiceducation.se

Back to Top